درخواست پیش فاکتور


  • {{value}}
نام سازمان/فروشگاه را بنویسید. نام سازمان/فروشگاه را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
نوع برنج را انتخاب کنید.
مقدار حدودی سفارش را بنویسید. مقدار حدودی سفارش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

(حداقل سفارش 2000 کیلوگرم)

شماره تماس/ ایمیل (جهت ارسال پیش فاکتور) را بنویسید. شماره تماس/ ایمیل (جهت ارسال پیش فاکتور) را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با ما تماس بگیرید
info@halalkhor.com
1348 90 55 021